Kruiswegvan de parochiekerk in St-Lievens-Esse

JanDe Cooman, 1936

IX

St-Lievens-Esse (1936)
Zandbergen(1927) / Steenhuize(1935)/ Eeklo(1939)

NEGENDE statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Er is één Middelaar
tussen God en de mensen:
de Mens Jezus Christus,
die zich gaf als losprijs voor allen.

Overzicht kruiswegen / Tekst over zijn religieuze werken

Français

Esperanto:

English:

naar bovennaar huis
[25k]dd: 17-jan-99