Dakwerkers

E-mail Afdrukken PDF
Inhoudsopgave
Dakwerkers
Pannenlegger
Alle Pagina's

De Schaliedekkers (kerktoren )

Op een morgen toen we naar school gingen en de zon reeds warmte gaf, keken we raar op toen we naar het uurwerk op de grote kerk keken. Overal lagen ladders op het dak, en hier en daar was hout te zien in de plaats van de vertrouwde donkere blauwe schaliën.
We vlogen misschien nog wat rapper dan gewoonlijk den berm af en bleven dan plakken boven de Paardenmarkt.
SchaliedekkerVandaar zagen we aan d’ horloge en de torentjes dat het anders gesloten poortje nu openstond. Er waren mannen aan het over en weer lopen, en ze maakten met dikke staken een soort van stelling waar ze hun ladders op stelden. Veel was er nog niet te zien die morgen. Maar tegen de noen waren reeds een heel deel van de schaliën opgebroken en zagen we het blote hout. Hier en daar waren donkere natte vlekken te bespeuren. De mannen waren juist bezig enkele planken weg te breken met koevoeten en het half rotte hout viel omlaag op de gaanderij rond den toren. We moesten vlug naar huis gaan eten, maar we waren wel rap terug, om nog wat te kunnen zien van dat gedoe. Nu waren ze bezig met verse planken op die plaatsen vast te leggen.
Met behulp van de haken waar ze hun ladders overhingen gingen ze steeds hoger en ze maakten weer een nieuw plek schalievrij. Ze moesten er maar eens op slaan met hun pikhamertje. Rammelend vielen de schaliën omlaag. Onderweg vergruisden ze in kleine brokken.
Er was een nieuwe ploeg aangekomen en die was nu bezig met van planken en balken een glijbaan te maken. Zodat niet alles over de ladders en trappen binnen den toren naar beneden moest worden gedragen. Vanonder tegen de kerkmuur stond een driewielkar, waar alles ingestort werd. Met veel gedruis vielen de brokken schaliën naar beneden en ploften met veel stof in de kar.

Hoe hoger ze gingen hoe meer schrik we kregen. Maar die mannen liepen daar op die ladders en op een paar planken, als wij op de vasten grond.
’s Anderdaags gingen de werken normaal verder, de schalen ploften in de kar. De lege plekken werden steeds maar groter. Tot ze op ’t eind van de week, langs onze kant, tot heel boven waren aangekomen. Het was een lollig gezicht, precies of de kerktoren nu sproeten had, maar witte.
De maandag was het onrustig op de markt, men zag van verre dat er iets gebeurd was. Hier en daar, tussen de marktkramers, stond er iemand met grote gebaren iets uit te leggen. Uit de weinig verstaanbare woorden leidden we af, dat er iets moest gebeurd zijn. En ja eindelijk hadden we het beet. Er was een arbeider naar beneden gevallen en de pompiers hebben de zwaargewonde man moeten gaan halen, langs den smalle steile draaitrap, vanachter in de kerk. Het heeft een hele tijd geduurd. Op een brancard vastgebonden, hebben ze hem nog op tijd beneden gekregen. Daar stond den oude, maar zachte ambulancewagen al klaar, en werd er direct langzaam, om niet te schokken naar den kliniek gereden. Dokter Van de Schueren stond er al te wachten en samen met dokter De Bruyne, hebben ze de mens nog kunnen redden, maar hij heeft verscheidene dagen op het randje af gelegen. Een geluk dat het nog een jonge gast was, die rap herstelde, maar hij is nooit meer op een ladder gekropen, zei men later.
Van werken is er die dag niet veel in huis gekomen. Eerst moesten de mannen van het parket van Oudenaarde komen, met den stoomtram en die heren waren ook niet zo gehaast, om op die kaduke smalle trappen en ladders boven te kruipen. Ze hebben niets speciaal gevonden, maar met de koele morgen, was het misschien een beetje nat en glad van den dauw veronderstelde men.
’s Anderdaags waren ze weer bezig, maar niet meer zo gejaagd. En ’t was precies te zien, dat ze nu eerst eens keken, vooraleer ze hun voeten verzetten. Het heeft er nog een paar dagen ingehangen. Nu werden de glimmende verse schaliën aangebracht. Van onderaf werden ze vastgelegd. En langzamerhand werd alles weer normaal. Elken dag verdwenen de lege plekken, en na een goede week was de toren, langs den bovenkant dan toch weer gewoon, alleen blonken de nieuwe schaliën meer dan de andere, maar ge moest er dan toch speciaal op letten. Nadien werden alle andere zijden van de logge toren aangevat en tegen den kermis was alles weer als vroeger.

Schalielegger (uitleg)