Onthaal Jan De Cooman Zijn Leven

Zijn leven

Biografie Jan De Cooman

E-mail Afdrukken PDF

foto Jan De CoomanJan De Cooman werd geboren te Zandbergen op 4 augustus 1893, als vierde en jongste zoon van Leopold en Louise Heylemans.

Vader Leopold De Cooman was schoolhoofd in de gemeenteschool van Zandbergen. De familie De Cooman, verwant met de Ninoofse tak, behoorde tot de welstellende katholieke burgerij. Jan doorliep de gemeenteschool van Zandbergen en trok dan naar de Rijksmiddelbare school van Ninove. "De kinderjaren van Jan De Cooman verliepen tussen de geurige einders van de Zandbergse meersen, het spiegelend Denderwater, de wijde hemel met drijvende wolken, het ruisend riet en de roep van de koeien in de groene vlakten. Daar ontsproot en groeide het wonder van de eigen persoonlijkheid. De schetsen en schilderijen uit die tijd worden heden nog ten zeerste gewaardeerd". (Gaston De Knibber: Jan de Cooman en zijn werk, blz 5)

Lees meer...
 

Tijdlijn

E-mail Afdrukken PDF

Tijdlijn gemaakt en gepubliceerd op Timerime

 

 

De Mens en de Kunstenaar

E-mail Afdrukken PDF

Zelfportret ets

Jan DE COOMAN werd geboren te Zandbergen op 4 augustus 1893. Hij overleed er op 11 juni 1949

De familie DE COOMAN behoorde tot de beste stand van het landelijk dorp, Zandbergen. Jan was de vierde en jongste zoon uit het gezin. Zijn vader was, als schoolhoofd, een man van plicht en geweten, streng en rechtvaardig. Hij was een goed mens. Zijn moeder was een vrome vrouw. Zijzelf stamde uit een kunstenaarsfamilie en was zeer kritisch aangelegd.

Lees meer...
 

Leven en werken onzer beeldende kunstenaars: De Cooman Jan

E-mail Afdrukken PDF

Onderstaande tekst werd overgenomen uit het boek "Leven en werken onzer beeldende kunstenaars" van Jef Crick, gepubliceerd ca 1935 ( p88-90, De Cooman Jan)

 

zelfportret Jan De CoomanDe Cooman Jan

Deze etser-kunstschilder werd geboren te Santbergen in 1893, en verblijft thans, in een echt sprookjesachtig midden op den Oudenberg, te Geeraardsbergen.

Hij studeerde o.m. ter akademie te Brussel, waar hij voornamelijk werkzaam was onder de leiding van meester Montald, en kaapte er een mooi aantal prijzen weg.

Tot daar het akademische zijner opleiding. Ten gerieve van den lezer geven wij hier verder samenvatting van een paar artikels die wij elders aan de kunst van De Cooman hebben gewijd.

Lees meer...