Domenludo

Kvankam domenludo fakte estas bona ludo, ni ludis ĝin nur tiam, kiam niaj onklinoj ĉeestis. Ni ankaŭ uzis ludilojn por aliaj celoj ol tiuj, kiujn intencis de la projektintoj.

Domenludo

Kartoj taŭgis por fari laŭeble plej altan turon. Sed ja preskaŭ ĉiam okazis, ke iu piedfrapis kontraŭ tablopiedon, pro kio ekestis kvereletoj kaj multa bruo. La domenludaj bretetoj taŭgis al simila celo, turkonstrui kaj faligi.