Kruiswegvan de parochiekerk in St-Lievens-Esse

JanDe Cooman, 1936

IV

St-Lievens-Esse (1936)
Zandbergen(1927) / Steenhuize(1935)/ Eeklo(1939)

VIERDE statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Simeon in de tempel had het al gezegd: tegen Maria: Deze is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken van tegenspraak; en een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren.
Lc. 2

Overzicht kruiswegen / Tekst over zijn religieuze werken

Français

KVARA stacio: Jesuo renkontas sian patrinon.

Luko 2,25. Simeon ilin benis, kaj diris al Maria, lia patrino: Jen i tiu estas metita por la falo kaj levio de multaj en Izrael, kaj por signo kontraparolata; kaj anka vian animon glavo trapasos.

Al liaj Kalvariaj vojoj sinoptike / Al liaj religiaj verkoj tekste

English:

naar bovennaar huis
[25k]dd: 17-jan-99