Kruiswegvan de parochiekerk in Steenhuize

JanDe Cooman, 1935

XI

Steenhuize (1935)
Zandbergen(1927) / St-Lievens-Esse(1936)/ Eeklo(1939)

ELFDE statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Hij wordt mishandeld,
maar verdraagt het geduldig,
en opent zijn mond niet.
Als een lam wordt hij naar de slachtbank geleid,
als een schaap, dat verstomt voor zijn scheerders.
Jes. 53

Overzicht kruiswegen / Tekst over zijn religieuze werken

Français

DEKUNUA stacio: Jesuo estas najlata sur la kruco.

Jesaja 53,7. Li estis turmentata, tamen li humiliis kaj ne malfermis sian buon; kiel afido kondukata al buo kaj kiel afo muta anta siaj tondantoj, li ne malfermis sian buon.

Al liaj Kalvariaj vojoj sinoptike / Al liaj religiaj verkoj tekste

English:

naar bovennaar huis
[25k]dd: 17-jan-99