Kruiswegvan de parochiekerk in Zandbergen

JanDe Cooman, 1927

I

Zandbergen(1927)
St-Lievens-Esse(1936) / Steenhuize(1935)/ Eeklo(1939)

EERSTE statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Toen stelde Pilatus hen Barabbas in vrijheid, maar Jezus liet hij geselen en leverde Hem aan hen over om gekruisigd te worden. De Heilige en Rechtvaardige werd verloochend.
Ze hebben het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving; maar de Leidsman ten leven hebben ze gedood.
Hand. 3,14

Overzicht kruiswegen / Tekst over zijn religieuze werken

Français

UNUA stacio: Jesuo estas kondamnata al morto.

Agoj 3,14. Sed vi malkonfesis la Sanktulon kaj Justulon, kaj petis ke mortiginto estu donita al vi, 15 kaj mortigis la Estron de la vivo, kiun Dio relevis el la mortintoj, pri kio ni estas atestantoj.

Al liaj Kalvariaj vojoj sinoptike / Al liaj religiaj verkoj tekste

FIRST station: Jesus is sentenced to death.

naar bovennaar huis
[25k]dd: 17-jan-99