Spelletjes: papieren vliegers

De Sint moest niet altijd komen om ons  te inspireren. In de schooltijd werden natuurlijk ook de schoolspelletjes thuis gespeeld. En op het vlakke betegelde koerken vlak voor de keuken werden dan met krijt de speellijnen getekend,  en was het soms weken lang dat er gesprongen werd met of zonder pateel (houten blokje ). Maar als het regende, konden we niet meer buiten en in de keuken werden dan papieren vliegers geplooid.
Papieren vlieger

Er waren wel een paar modellen,  maar de beste waren de eenvoudige. Ze konden van in d’een keuken tot in de anderen vliegen. Het was natuurlijk weer, van wie dat er den besten had, die het verst kon vliegen.

 

Spelletjes: bootje varen

De papieren bootjes dat was dan weer iets voor buiten in de zomer, als het warm was, en mama een bassin met water buiten had gezet.  Maar de papieren bootjes gingen allemaal rap onder. Papieren bootje

Er werden dan maar houten bootjes gemaakt en alles van rond of nabij op een bootje leek was goed. We hebben er zelfs gemaakt met een mast en met een papieren zeil en dan was het van blazen, tot we de anderen kant van den bassin bereikt hadden. Omdat het altijd omviel hebben we dan een tegengewicht gemaakt van een nagel uit papa zijn werkbak.  Met veel, van die zelfgemaakte spelletjes, deden we ervaring op voor het latere leven. We leerden nadenken en zoeken. De ondervinding is de beste leerschool, is een oeroude spreuk.

Bootje varen

 

Spelletjes: Domino

Domino spel

Hoewel Domino op zichzelf een fijn spel is, deden we dat het meest als de tanten daar waren. Er werden net als bij het kaarten andere spelletjes mee gedaan die niet door de ontwikkelaars waren bedoeld. Zo werden de kaarten opgestapeld en om ter hoogste torens mee gemaakt. Maar dan was er toch altijd een die tegen de tafel eens stampte en was er geruzie en veel lawaai.  Ook zo dienden de dominosteentjes om op te stapelen en dan omver te stoten.

 

Kunstkring Jan De Cooman

Welkom op de website over de Vlaamse kunstschilder en etser JAN DE COOMAN. Dit is een van de activiteiten van de Kunstkring Jan De Cooman vzw. die tot doel heeft:

  • het opsporen van alle kunstwerken van Jan De Cooman, foto’s ervan maken en documentatie hierover catalogeren.
  • het opsporen en repertoriëren van voorwerpen, foto’s, filmmateriaal, aantekeningen, briefwisseling en publicaties van/over Jan De Cooman
  • het registreren van getuigenissen rond het leven van Jan De Cooman
  • het openbaar bekend maken van zijn œuvre
  • stamboomonderzoek naar de herkomst

Reuzengilde Geraardsbergen

Op zondag 17 april 2016 opende Geraardsbergen het toeristisch seizoen 2016 met enkele mooie acties.

De Reuzengilde vervulde hier een belangrijke rol in. Onder andere de selectie van de dragers werd op folkloristische wijze nieuw leven ingeblazen.

Voor deze gelegenheid heeft de Gilde een embleem, een medaille ontworpen. Voor het ontwerp is met onze toestemming een afbeelding gebruikt uit een lino van Jan De Cooman (oude kermisaffiche).

Beide verenigingen zijn fier op het gebruik van deze tekening. De Gilde noemde het bovendien ‘liefde op het eerste gezicht’ voor onze reuzenfamilie Goliath, Gerarda en Kinneke Baba. Voor onze Kunstkring is dit een duidelijk teken van de verbondenheid tussen Geraardsbergen en de kunstenaar Jan De Cooman.

Kermisaffiche van Jan De Cooman

Als blijk van dank ontving onze vzw bovendien een exemplaar van deze medaille, deze zal met zorg in het archief bewaard worden.