Spelletjes: bootje varen

De papieren bootjes dat was dan weer iets voor buiten in de zomer, als het warm was, en mama een bassin met water buiten had gezet.  Maar de papieren bootjes gingen allemaal rap onder. Papieren bootje

Er werden dan maar houten bootjes gemaakt en alles van rond of nabij op een bootje leek was goed. We hebben er zelfs gemaakt met een mast en met een papieren zeil en dan was het van blazen, tot we de anderen kant van den bassin bereikt hadden. Omdat het altijd omviel hebben we dan een tegengewicht gemaakt van een nagel uit papa zijn werkbak.  Met veel, van die zelfgemaakte spelletjes, deden we ervaring op voor het latere leven. We leerden nadenken en zoeken. De ondervinding is de beste leerschool, is een oeroude spreuk.

Bootje varen

 

Spelletjes: Domino

Domino spel

Hoewel Domino op zichzelf een fijn spel is, deden we dat het meest als de tanten daar waren. Er werden net als bij het kaarten andere spelletjes mee gedaan die niet door de ontwikkelaars waren bedoeld. Zo werden de kaarten opgestapeld en om ter hoogste torens mee gemaakt. Maar dan was er toch altijd een die tegen de tafel eens stampte en was er geruzie en veel lawaai.  Ook zo dienden de dominosteentjes om op te stapelen en dan omver te stoten.