Overdracht bondsvlag KSA

Op 9/10/10 is tijdens een officiële plechtigheid de vlag van de voormalige KSA Sint Jan overgedragen aan de kunstkring. Dit vond plaats in het lokaal ‘Het Groen Kruiske’ in aanwezigheid van vele oud-leden en lokale prominenten, waaronder burgemeester De Chou en meerdere leden van het schepencollege.

Waarom aan de kunstkring? Jan is de ontwerper van deze vlag en de kunstkring is verankerd in Geraardsbergen. De wens van de leden van de voormalige KSA is om deze vlag in Geraardsbergen te behouden op een niet vervreemdbare manier .  In afwachting van de nieuwbouw van een bibliotheek en archief hier in Geraardsbergen, waar deze vlag kan tentoongesteld worden, is de kunstkring tijdelijk eigenaar van deze vlag.

Wij zullen er goed voor zorgen en haar tentoonstellen waar dat mogelijk is.

Zodra de tentoonstellingsruimte van het archief in gebruik wordt genomen zal de kunstkring de vlag met de nodige luister overmaken aan de stad Geraardsbergen.