Kunstkring Jan De Cooman vzw is sinds 15/5/2024 vernieuwd naar: Kunstkring De Cooman vzw

Mede door de verplichte publicatie van aangepaste statuten (WVV van 2019) hebben wij besloten de vzw te moderniseren en te vereenvoudigen na 28 jaar te bestaan in quasi ongewijzigde vorm.

Vanaf nu overkoepelt de vzw meerdere takken van de kunstenaarsfamilie, namelijk momenteel naast Jan ook Emiel en Albert. Wij aanvaarden alleen de nazaten van kunstenaars binnen de familie die de wens uitdrukken om ook deel uit te maken van de vereniging, het bestuur (of de algemene vergadering) beslist dan over de aanvaarding ervan.

De nieuwe bestuurders zijn:
Hugo De Cooman: voorzitter sinds de oprichting, en kleinzoon van Jan.
Kristina De Cooman: bestuurder en dochter van Albert, ook kleindochter van Jan
Inge Mareels: bestuurder en kleindochter van Emiel, ook achterkleindochter van Jan.

Standbeeld Jan De Cooman in Zandbergen

Standbeeld Jan De Cooman (2016)Op 10 september 2016, om 17 uur, werd op het Zandbergenplein tijdens de plaatselijke kermisactiviteiten door burgemeester De Padt een levensgroot bronzen standbeeld van etser – kunstschilder Jan De Cooman onthuld.

Kunstenares Katarina De Cooman, kleindochter van Jan, ontwierp en sculpteerde het beeld. Zij is ook uit Zandbergen afkomstig en draagt het beeld op aan haar overleden vader Albert, eveneens grafisch kunstenaar.

 

Zie videoreportage van de inhuldiging op de site van Het Nieuwsblad en nog een video op Youtube hier.

Waarom in Zandbergen? Jan De Cooman is er in 1893 geboren en groeide er op. Na zijn huwelijk leefde en werkte hij gedurende 20 jaar in Geraardsbergen op de Oudenberg. Later keerde hij terug naar Zandbergen waar hij in 1949 in zijn villa overleed. Zandbergen is bijgevolg de meest logische en aangewezen plaats om deze Zandbergenaar een geschikt eerbetoon te geven. Bedoeling is dat dit een herkenningspunt wordt voor alle Zandbergenaren, een referentie om trots op te zijn.

Waarom nu, in 2016? De eerste ideeën om voor hem een standbeeld op te richten zijn meer dan 10 jaar geleden geopperd.. Vele gesprekken, ontwerpen en discussies later zijn voldoende fondsen verzameld om het standbeeld daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Zonder de belangrijke financiële steun van de stad Geraardsbergen en verschillende welwillende bedrijven zou dat onmogelijk geweest zijn. De kunstkring Jan De Cooman vzw heeft net haar 20ste verjaardag gevierd in 2016, waardoor dit een uitstekend aanknopingspunt is om de vereniging nu in de bloemetjes te zetten.

De familie De Cooman is wát fier, niet alleen omdat er een standbeeld van hun stamvader op het Zandbergenplein staat (wie zou daar niet fier over zijn?), maar ook omdat ontwerpster Katarina De Cooman een kleindochter van Jan is. Wist u dat Jan De Cooman meerdere generaties kunstenaars en creatieve afstammelingen heeft voortgebracht. Dit moet wel genetisch bepaald zijn, wetende dat Jan zelf een bevestigd afstammeling is van Barend Van Orley (o.a. ontwerper van de glasramen Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal – Brussel – 16de eeuw).


Sponsors:

Sponsors standbeeld


Erfgoeddag 2015

Zie ook: http://www.erfgoeddag.be/activiteit/erfgoed-zandbergen

Tijdens deze tentoonstelling in de Sint-Lutgardisschool aan de bovenkassei te Zandbergen zal ook een deel van de ruimte door onze vereniging ingekleed worden met het thema van 2015: erven, opvolging, afstamming.

De kunstkring kan aantonen dat Jan De Cooman geen alleenstaand geval binnen de familie is, maar deel uitmaakt van een kunstenaarsfamilie over meerdere generaties. Dit zal tijdens deze tentoonstelling in de verf gezet worden. Minstens 4 opeenvolgende generaties ver zijn er kunstenaars.

De kunstkring maakt ook van de gelegenheid gebruik om hier voor het eerst en exclusief het ontwerp te tonen van het standbeeld van Jan De Cooman dat op het dorpsplein in Zandbergen in de loop van 2016 zal opgericht worden. De kunstenares, Katarina De Cooman, is hier aanwezig bij haar werk.

Kom zeker eens langs, geniet van het landelijke Zandbergen en snuif wat cultuur op!

Volg ons op deze site om de evolutie van het beeld te volgen.

de voorzitter,
Hugo De Cooman

Multimediale evocatie: Jan Leeft!

Jan Leeft !

Rik De Geeter als Jan De CoomanRik De Geeter (foto: ©André Barbé)

Rik De Geeter als Jan De Cooman
Rik De Geeter (foto: ©André Barbé)

Verslag:
Wie op 25 en 26 maart in de parochiekerk van Zandbergen de voorstelling “Jan leeft!” bijwoonde kan niet ontkennen dat die indrukwekkende monoloog van Rik De Geeter over de Geraardsbergse kunstschilder-etser Jan De Cooman (Zandbergen 1893-1949) veel meer was dan alleen maar een bijna twee uur durende levensbeschrijving van De Cooman. Zonder enige plankenkoorts en met een verbluffende taalvaardigheid wist De Geeter het boeiend script van regisseur Frederika Schollaert op een professionele manier te brengen. Het vokaal ensemble Fil d’Art (o.l.v. Thomas Meert) en het instrumentaal ensemble van Pierre Mertens zorgden voor een bijkomende dimensie met werken van Bach, Brahms, Brückner en Purcell. Nog een grotere diepgang kwam er door de perfecte beeldmontage van Fotoclub Focus o.l.v. Pascal Meerpoel. Voor het eerst werden de vier kruiswegen van De Cooman (in de kerken van Zandbergen, Steenhuize, Sint-Lievens-Esse en Eeklo) in een fraaie montage voorgesteld. Om het geheel werkelijk tot zijn recht te laten komen bezorgde de Kunstkring Jan De Cooman de zetstukken voor het decor dat ontworpen werd door de regisseur, stonden Agnes Beazar met Flo-Gastro-Art uit Herzele en Philip De Temmerman in voor de artistieke afwerking en nam Hugo De Cooman de techniek en de logistiek voor zijn rekening.

Zonder de waarheid geweld aan te doen mogen we zeggen dat Zandbergen tijdens het voorbije weekeinde een artistiek hoogtepunt beleefde dat met gouden letters in culturele annalen van Geraardsbergen zal worden vereeuwigd. Die prachtmanifestatie kwam er toen Lieven (°1925), een van de zonen van De Cooman, bijna anderhalf jaar geleden, het idee lanceerde om een evocatie te brengen omtrent de kruiswegen geschilderd door zijn vader. Zijn initiatief werd uitgebreid op voorstel van de regisseur en stelselmatig kreeg het oorspronkelijk initiatief vorm door de enthousiaste inzet van al de hierboven geciteerde medewerkers. Een bijzondere vermelding hierbij verdient Rik De Geeter die zijn tekst zo spontaan presenteerde dat hij de indruk wekte volledig in de huid en de geest van Jan De Cooman te zijn gekropen: hij speelde Jan De Cooman niet, hij was Jan De Cooman!

auteur: A. Schrever, Geraardsbergen

Rik De Geeter als Jan De Cooman
Rik De Geeter als Jan De Cooman (foto: ©André Barbé)

Meer foto’s van André Barbé: zie hier.

Doel project:

De voorstelling ‘Jan leeft ! ”  is een ambitieus opgezet éénmalig project.

Rond het leven en werk van kunstschilder-etser Jan De Cooman (°1893-+1949) en meer in het bijzonder zijn kruiswegen wordt een volledige voorstelling opgebouwd, nu eens niet onder vorm van een klassieke tentoonstelling.
Bedoeling is hierdoor op ruime belangstelling van een groot publiek te mogen rekenen.

 

Verschillende verenigingen, muziekensembles, een acteur en een regisseur realiseren deze multidisciplinaire voorstelling onder de coördinatie van de kunstkring. Een acteurverteller speelt de figuur van Jan De Cooman, de vertolking wordt ondersteund en versterkt door een uitgebreide beeldmontage, een zangkoor en een instrumentaal ensemble.

De volledge voorstelling wordt verfilmd en nadien uitgegeven op DVD. De avond van de voorstelling kan ingetekend worden op een exemplaar ervan.

Organisatie:

De algemene organisatie is in handen van de Kunstkring Jan De Cooman vzw.  Deze creatie, want het gaat over een volledig nieuwe tekst en voorstelling, wordt mede tot stand gebracht door onderstaande kleppers:.
– Scenario en regie zijn van de hand van Frederika Schollaert (cfr regisseur Krakelingenstoet en ex-werkleider Studio Herman Teirlinck).
– Pierre Mertens is dan weer verantwoordelijk voor de muziekregie.
– Philip De Temmerman als coregisseur(ook gekend van de Krakelingenstoet en lid van Sint-Pieter Vreugd en Deugd).
– Rik De Geeter is de acteur en verteller.
– Daarnaast nemen Fotoclub Focus en Videoclub Interactief de realisatie van het beeldmateriaal voor hun rekening.
– Bloemschikken door Flo-Gastro-Art.

– De stad Geraardsbergen (cultuur) ondersteunt dit project met raad en daad. Bij de provincie Oost-Vlaanderen is een subsidieaanvraag hangende.

– De gemeente Herzele is actief betrokken bij de organisatie van de voorstelling in Steenhuize.

Bovenstaande medewerkers moeten er garant voor staan dat dit project op een semiprofessionele wijze  tot een goed einde gebracht kan worden.

Voorstellingen:

Première, op vrijdag 25 maart 2011 om 20u30, in de parochiekerk te Zandbergen. Gevolgd door een receptie voor de genodigden in de parochiezaal.
2de voorstelling op zaterdag 26 maart 2011 om 20u30 in de kerk te Zandbergen.
Vervolgvoorstelling  op vrijdag 1 april 2011 om 20u30 in de kerk te Steenhuize.
Productie van DVD, beschikbaar rond eind april 2011.

 

Affiche: Jan Leeft!

 

 

DVD “Jan Leeft!” is uit

cover van de DVD
cover van de DVD

Na de succesvolle opvoeringen van ‘Jan Leeft’ is aangekondigd dat wij een DVD uitbrengen met de gehele voorstelling. Bedoeling was om die in mei 2011 klaar te hebben. Enkele technische tegenslagen en onverwachte evenementen hebben voor heel wat vertraging gezorgd, maar nu is de DVD eindelijk uit de pers gerold.

Onze excuses aan de mensen die geduldig wachtten op de DVD.

De totale speelduur van deze DVD is 1u45min.

Verkoopprijs is 10 euro, te bestellen via deze site of bij de voorzitter en af te halen of op te sturen mits verzendingskosten.

Overdracht bondsvlag KSA

Op 9/10/10 is tijdens een officiële plechtigheid de vlag van de voormalige KSA Sint Jan overgedragen aan de kunstkring. Dit vond plaats in het lokaal ‘Het Groen Kruiske’ in aanwezigheid van vele oud-leden en lokale prominenten, waaronder burgemeester De Chou en meerdere leden van het schepencollege.

Waarom aan de kunstkring? Jan is de ontwerper van deze vlag en de kunstkring is verankerd in Geraardsbergen. De wens van de leden van de voormalige KSA is om deze vlag in Geraardsbergen te behouden op een niet vervreemdbare manier .  In afwachting van de nieuwbouw van een bibliotheek en archief hier in Geraardsbergen, waar deze vlag kan tentoongesteld worden, is de kunstkring tijdelijk eigenaar van deze vlag.

Wij zullen er goed voor zorgen en haar tentoonstellen waar dat mogelijk is.

Zodra de tentoonstellingsruimte van het archief in gebruik wordt genomen zal de kunstkring de vlag met de nodige luister overmaken aan de stad Geraardsbergen.

 

Wandelroute Jan De Cooman

Op zaterdag 3 juli 1999 werd de Jan De Cooman-route geopend. Deze wandelroute is een 9 km lang pad op grondgebied van Zandbergen (deelgemeente van Geraardsbergen) en Denderwindeke (deelgemeente van Ninove). Het pad voert langs verschillende plaatsen waar Jan De Cooman destijds kwam om er te schilderen en te tekenen.

Het wandelpad werd ontworpen en beschreven door Hilde De Cooman met advies van wandelclub De Padstappers.

Deze route kadert in de reeks “Op stap door Oost-Vlaanderen”, wandelroutes die door de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen worden gerealiseerd en gepromoot.
De wandeling start aan het oud gemeentehuis van Zandbergen, in de Peperstraat 25. Dit is tevens het geboortehuis van Jan De Cooman. Aan de voorgevel is een kaart van de wandelroute aangebracht.

Er is een brochure uitgegeven met een uitgebreide beschrijving van de wandelroute, geïllustreerd met prachtige foto’s van de streek en enkele werken van Jan De Cooman.

In 2008 werd ter gelegenheid van de cultuurweek een nieuwe beschrijving van de wandelroute gemaakt met als titel: Op stap met Jan De Cooman in zijn geliefd Zandbergen.

Er is ook een beschrijving in PDF-formaat

En in ViewRanger kan je de route ook in GPX-formaat vinden via shortcode: wrJDC
Dit is eveneens beschikbaar op RouteYou.

Voor meer inlichtingen en de brochure (0.75EUR):

Toerisme Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 3
9000 Gent
tel. (09) 267 70 20
fax. (09) 267 71 99
e-mail: toerisme@oost-vlaanderen.be
www: http://www.tov.be

De brochure is ook te koop bij de Dienst Toerisme (VVV) van Geraardsbergen en Ninove.

 

Gedenkplaten

Op zaterdag 3 juli 1999 werd een gedenkplaat onthuld aan Villa Lust in de Jan De Coomanstraat in Zandbergen.

Leopold, de vader van Jan De Cooman, liet deze villa bouwen in 1913. Jan De Cooman woonde daar tot 1920. Toen trouwde hij en ging op de Oudenberg in Geraardsbergen wonen. In 1941 kwam hij terug naar Villa Lust en werkte er in het atelier dat hij liet bijbouwen. Hij overleed er in 1949.
(zie ook ‘zijn leven‘ voor meer details)

Villa Lust anno 1999 (Zandbergen) Villa Lust anno 1999
Onthulling gedenkplaat Jan De Cooman, fase1 De oudste 2 zonen van Jan De Cooman (Pol en Emiel) gaan de plaat onthullen.
Onthulling gedenkplaaat Jan De Cooman, fase 2 De heer De Padt, voorzitter van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, die een toespraak hield (links op de foto) kan samen met de talrijke aanwezigen de nieuwe gedenkplaat voor het eerst aanschouwen.
HIER WOONDE EN WERKTE
KUNSTSCHILDER-ETSER
JAN DE COOMAN
°1893 +1949ontwerp: Katharina De Cooman
locatie in Google Streetview: https://www.google.be/maps/@50.8050196,3.9622287,3a,15y,357.93h,77.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1snpJOTLqmgvw8BNpS6E-AWg!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl

gedenkplaat 1974 Gedenkplaat Jan De Cooman, aangebracht in 1974 aan zijn geboortehuis in de Peperstraat. Op 3 juli 1999 werd de hernieuwde plaat opnieuw onthuld.

Deze plaat werd ontworpen, gerealiseerd en gerestaureerd door kunstenaar Gilbert De Smet uit St Lievens Esse.


Op zondag 12 september 1999 werd na een persconferentie een gedenkplaat onthuld aan Villa Oudenberg in Geraardsbergen. Er was een toespraak van Hugo De Cooman (voorzitter Kunstkring Jan De Cooman vzw) en Freddy De Chou (burgemeester Geraardsbergen).
Leo De Cooman las een tekst voor van Marc Van Trimpont (Geschied- en heemkundige Kring Gerardimontium).
Katharina en Lieven De Cooman onthulden de gedenkplaat
Katharina De Cooman maakte het ontwerp van de gedenkplaten en schonk ze.
Google Streetview: https://www.google.be/maps/@50.7724099,3.8883474,3a,37.5y,213.45h,63.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIX7_oYW3l43hanIF5ZE6XA!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl